WILLIAM.K:149
GUY:106
JEROEN.VDZ:105
EFFY:100
FRANCOIS:60
THIERRY:50
THOMAS.ADAM:50
RETROROBBY:25
LEON:20
MO:20
STEPHANE.G:20
RAMOND:20
ADRIAAN.P:20
SIMON:20
STEFFEST:20
KEVIN:15